3 tidsbesparende funksjoner i APEX

1. Saksgraf

Saksgrafene gir deg blant annet oversikt over hvor effektivt underleverandørene dine jobber, eller status på antall saker i APEX. I perioder med høy pågang kan det være nyttig med en ukentlig rapport, mens i roligere perioder kan man klare seg meg månedlig eller kvartalsvis rapport.

Sakgrafene er pusset opp og klar for å bli flittig brukt! Her har du muligheten til å få en oversikt over åpne, lukkede og nye saker over en gitt tidsperiode. I stedet for å hente status fra underleevrandører og bla seg gjennom åpne saker i sakslista har vi lagd en oversiktlig side hvor du får en oversikt over dine prosjekt.

Det sparer tid i seg selv at du slipper å samle inn data, men du får også en bonus med total oversikt og har muligheten til å se hvor godt din bedrift leverer, eller ha et overblikk over dine underleverandører.

Det fungerer slik at du setter ønsket periode og om du vil se for en dag, uke, måned eller kvartal. Legg til om du vil se grafer for nye, åpne og/eller utførte saker. Du kan selvfølgelig bruke filteret for å se grafer for de sakene som ønsker å se.

Les hvordan du gjør det her.

2. Sjekklistegrupper

Vi har lansert sjekklistegrupper som gjør at du bare behøver APEX for sjekklister og andre huskelister. Med sjekklistegrupper sikrer du at samme kvalitet blir levert på hver bolig og hvert prosjekt. Du kan enkelt følge fremdriften i prosjektet samtidig som du har tilgang til hele historikken på saker og sjekklister i APEX. Da slipper du å gå ut av APEX for sjekklister du tidligere har hatt andre steder, for så å gå tilbake for å svare en boligkunde, eller gå en befaring.

Å ha alt på ett sted er tidsbesparende, og med sjekklistegrupper sikrer du at ingen gjøremål blir avglemt.

Sjekklistene samles i undergrupper – som til sammen utgjør en struktur som gir deg oversikten over alle punkter på et prosjekt, fullstendig huskeliste for hver bolig, eller som en intern framdriftsplan.

Se hvordan det gjøres her.

3. Profilbilde

For å raskere gjenkjenne samarbeidspartnere i APEX har vi lansert profilbilde som brukeren selv laster opp i sin profil. Er ikke profilbilde lastet opp, vil initialene vises. For å indikere status på saken vil det vises en ring rundt bildet (eller initialene) med fargen grønn, gul eller rød.

Les hvordan du laster opp profilbilde her.