Kundehistorier

APEX er utviklet i samarbeid med boligutbyggere og entreprenører, med ett mål for øyet:

Å samle alle funksjonene du trenger for å få fullstendig oversikt over byggeprosjektene dine, og på den måten kunne håndtere saker og oppgaver mer effektivt. APEX forenkler ikke bare arbeidshverdagen, men effektiviserer hele arbeidsprosessen. Les mer om hva vi har gjort sammen med kundene våre.

Alle Befaring Avvik og reklamasjon Overtakelse Digitalt tilvalg

Tidligere var det vanlig å ta bilder og notere for hånd, og sakene ble opprettet når man kom tilbake på kontoret. I dag ferdigstilles de i Apex før du går hjem. Det sparer vi mye tid på, spesielt når det kommer til etterarbeid

Marius Haug Nysether
Godhavn