Befaring av bolig

Befaring – helt uten etterarbeid?

Ja, det er mulig! Befaringsverktøyet i APEX dekker alle typer befaringer: forbefaring med en eller flere utførende, ferdigbefaring med en kunde, eller befaring av fellesarealer med et sameie eller borettslag. For å nevne noen.

Markerer du en befaring som fullført, mottar du en fullverdig befaringsrapport som signeres digitalt på stedet. Rapporten sendes automatisk til de du har huket av for at skal ha rapporten underveis i befaringen.

 Enkelt og greit, og uten papirarbeid.

Visning av plantegning med avvik og fargekoder, i APEX

Befaringsrapport med sjekklister, tidsfrister og sakslogg

Befaringsrapportene viser tidsfrister for alle utførende på prosjektet, oversikt over hva som er gjort- og hva som gjenstår. Du får også full oversikt i saksloggen, over både oppgaver og meldinger.

Send meldinger rett fra systemet

Trenger du å sende en melding til boligkunde eller leverandør? I APEX sender du enkelt meldinger på e-post eller SMS mens du går befaring av en bolig. Dermed kan du håndtere alle kundehenvendelser, inkludert reklamasjoner, på ett sted.

Vil du vite mer?