Avvik og reklamasjon på bolig

Reklamasjoner på bolig og avviksmeldinger i byggebransjen kan være det som tipper vektskålen fra et positivt til et negativt oppgjør. Av erfaring vet vi at de største fallgruvene for økonomiske tap i boligprosjekter ligger nettopp her.

I APEX har alle parter full oversikt over avvik og reklamasjoner. Oversikten varer helt frem til at reklamasjonsfristen utløper etter fem år.

Avviksmeldingen når den åpnes som en sak i APEX
Avviksmeldingen når den åpnes som en sak i APEX

Avviksmelding for byggebransjen

Et avvik kan opprettes på to måter.

  1. Avvik fra sjekklister – lar både utbygger og leverandør/utførende registrere en avviksmelding for byggebransjen i prosjektet.
  2. Avviksmelding fra sak – kan kun opprettes av admin, via befaring, overtakelse, direkte i sakslisten eller som et avvik fra en sjekkliste

Når et avvik er håndtert av riktig utførende, markeres det automatisk som grønt og anses som lukket. I de tilfellene boligkunden ønsker saken gjenopptatt, er det enkelt å finne tilbake til saken og sende en melding til saksbehandler.

Nyttige egenskaper ved avvikshåndteringer i APEX:

  • Avviket kan markeres direkte i plantegningen.
  • Du er selv ansvarlig for å knytte riktig leverandør til avviket.
  • Du kan laste opp filer i avviksmeldingen, som bilder.

Kundehistorie: Rudi S. Pedersen om utbygging av store boligprosjekter: – Historikken i APEX gir oss et konkurransefortrinn som eiendomsutvikler og byggeplanlegger.

Autogenerering av rapporter

Avviksmeldingene kan filtreres ut til egne lister – herfra kan du autogenerere visuelle rapporter som hjelper deg med å holde oversikt.

Oversiktsbilde over alle rapporteringsmulighetene i APEX
Oversiktsbilde over alle rapporteringsmulighetene i APEX

Reklamasjon på bolig

På MinSide har boligkunden mulighet til – og full oversikt over:

  • Utsending av henvendelser til utbygger om skader og reklamasjoner.
  • Hvilke henvendelser som er plukket opp av utbygger, hvilke som er påbegynt, og hvilke som er ferdigstilt.
  • Mulighet til å ettersende tilleggsinformasjon og bilder. 

For utbygger dukker boligkundenes henvendelser opp på første side etter innlogging. Herfra er det enkelt å: 

  • Merke henvendelsen som en åpen sak og sende den videre til riktig leverandør under kategorien “reklamasjon”.
  • Gjøre automatisk utsending av e-post eller SMS til alle aktører om at henvendelsen er plukket opp og påstartet.
Liste over reklamasjoner på bolig
Liste over reklamasjoner på bolig

Historikk og sakslogg

I APEX får du oversikt over tidligere utført arbeid med få tastetrykk. Det trengs, for det blir fort rotete når leverandører og ansatte kommer og går i boligprosjektene. 

Saksloggen viser deg hvem som gjorde hva – og når det ble gjort. I tillegg kan den overføres til ferdige utformede rapporter, eller printes ut i PDF. Boligkunden har oversikt over alle henvendelser hen selv har sendt inn.

Vil du vite mer?