Digitalt tilvalg

En populær fordel med APEX er digitaliseringen av tilvalg for nybygg. Utbyggere og entreprenører kan sette opp en tilvalgsliste for sine prosjekter og bygge en “nettbutikk” hvor boligkundene senere kan velge tilvalg for sin bolig. Tilvalgslisten kan gjenbrukes på de prosjektene du ønsker.

Direkte kontakt med leverandører

Det digitale tilvalget for nybygg inkluderer en liste med de leverandørene som er med på prosjektet. Den som er tilvalgsbehandler kan også velge om det skal kreves en godkjenning av boligkundens tilvalg før bestillingen går ut til valgte leverandører.

Mer lønnsomme boligprosjekter med APEX

APEX er mer enn digitalt tilvalg! Tar du i bruk APEX på dine boligprosjekter, vil du spare tid: Prosesser er definerte, du opplever færre avvik, dialogen vil flyte bedre og du får digitalisert mye av papirarbeidet. Det fører også til langt mindre prakk.

✔️ Befaring og overlevering ferdig på stedet
✔️ Digitalt tilvalg og kundehåndtering
✔️ Rapportering rett til SSB for nye flerboliger
✔️ Oppgavedelegering, arbeidslister og sakslogg

Pris følger antall boliger, ikke antall underentreprenører og mennesker inn i APEX. For det må også smake mer enn det koster.

Løsningen vår er utviklet av og for bransjen.

Vil du vite mer?