5 ting som gjør APEX genialt

APEX er ikke bare et saksbehandlingverktøy for byggebransjen. Vi kaller ofte APEX en digital verktøykasse for byggebransjen. Og kanskje noe av det beste er at vi fortsetter å forbedre og videreutvikle APEX kontinuerlig, samt legge til nye funksjoner og løsninger. Dette gjør vi for å hele tiden levere en best mulig tjeneste.

Saksbehandling

Saksbehandlingen er selve kjernen i APEX. Vi har lagt til muligheten for å legge til mye informasjon på en sak, som gjør at man enklere får en oversikt over hva saken gjelder og hvor den er. Man kan enkelt laste opp et bilde eller en annen fil til en sak for å bedre visualisere eller beskrive saken.

En reklamasjon i en ny bolig betyr ofte at det er flere involverte parter. Man har en kunde som eier boligen og har meldt inn saken. Man har en utbygger som er
kontraktspart til kunden. Også har man en eller flere entreprenører/utførende.

APEX knytter alle disse rollene sammen, slik at de enkelt kan kommunisere om en sak. Dette gjør at alle parter er oppdatert i en hver sak som de er involverte i.

Kundesider

Mange bedrifter har en utfordring med at kundene har mange kontaktpunkter å forholde seg til. Innmeldte saker fra kunder kommer i mailboksen til ansatte i
bedriften, på telefon, brev, fax eller muntlig. Med APEX får dine kunder en egen side hvor de kan holde seg oppdatert i sine tidligere innmeldte saker, og de kan melde inn nye henvendelser. Innmeldte henvendelser fra kundesidene kommer rett inn i APEX og er enkelt å håndtere av alle i bedriften. Det gjør bedriften mindre sårbar om ansatte slutter, tar ferie eller permisjon eller rett og slett har en ekstra travel periode.

Befaringer

I APEX finner du en egen web app som er spesiallaget for alle typer befaringer. Resultatet er en befaringsprotokoll med de sakene partene er enige om og som alle involverte parter har signert på.

Overlevering

Overlevering av boliger er regulert i både Avhendingsloven og Bustadoppføringslova. APEX innfrir disse systemkravene. Du får en ryddig gjennomgang av overleveringen av boligen som gjør at du har bedre kontroll, sparer tid på overtakelsesforretningen og dine kunder vil oppfatte deg som mere profesjonell.

Passer for alle

APEX passer for alle aktører i byggebransjen, selv om bruksområdene kan variere vil de aller fleste i bransjen ha behov for å holde kontroll på saker (reklamasjoner, henvendelser, gjøremål etc) i et byggeprosjekt.

Kontakt oss i dag på telefon 40004648 eller bruk skjema for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan:

* Forenkle arbeidsprosesser
* Redusere tidsbruk
* Få flere fornøyde kunder
* Få bedre kontroll og oversikt