APEX gjør overleveringen mer fullstendig for boligkunden

Gjennom digital overlevering av bolig i APEX blir saksbehandler tatt trinnvis gjennom overleveringen. Dette forenkler prosessen og gjør at saksbehandler får bedre oversikt og kan gi en ryddigere opplevelse for kunden.

APEX sørger for at alle måleravlesninger blir sendt med nødvendig informasjon om målere og målerstand til respektive instanser for strøm, varmt-/kaldt vann samt fjernvarme. For de kundene som ønsker det, har de nå mulighet til å opprette strømabonnement på selve overleveringen. Da slipper boligkunden å ta seg av dette rett etter overtakelsen, og kan heller fokusere på å flytte inn eller å gjøre seg kjent i nærområdet.

Dersom boligkunden ikke velger strømleverandør settes strømabonnement til såkalt Leveringsplikt. Dette er betraktelig dyrere enn å få strømmen levert av et kraftselskap.

Tilbudet legges til som et ledd i å gjøre overleveringen enda mer utfyllende ovenfor sluttkunden og entreprenøren/boligbyggeren oppfattes som enda mer profesjonell.

Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde APEX som det beste verktøyet for befaring og overlevering for byggebransjen.