Avsender i APEX

Vi har oppdatert avsender av sms og av masseutsendelse!

Avsender sms

Sender du sms fra APEX? Vel, da er dette gode nyheter for deg!

På firmanivå kan du bestemme hva som skal stå som avsender når det sendes sms fra ditt firma i APEX. Admin har tilgang til å sette en short code på vegne av firmaet. På den måten kan du bevare merkevaren din, samtidig som du bruker APEX.

Les hvordan du setter opp avsender på sms her.

Avsender masseutsendelse

Vi har oppdatert avsender på masseutsendelse slik at det automatisk blir <firmanavn>, <prosjektnavn>. Da er det ingen tvil for mottakerne hvor informasjonen kommer fra.

Les hjelpesiden for hvordan du bruker masseutsendelse her.