Detaljer som fører til redusert tidsbruk

Den siste uken har vi lansert ny funksjonalitet som vil spare mer tid for deg. Dette er ned på detaljnivå, men når man sparer litt tid her og litt tid der sier det seg selv at dagene dine blir mer effektive.

Skjema på tilvalgsprosjekter

Dersom du har flere tilvalg i et prosjekt som skal ha samme leverandør, tidsvindu og påslag kan du nå sette standardverdier som du kan bruke igjen på de tilvalgene du ønsker. Bruk knappene «Sett som standard» og «Bruk standard» for færre klikk når du knytter og priser tilvalg i et prosjekt.

Skjemaet som du fyller inn for å prise tilvalgene har fått en ekstra kolonne «Price VAT» som viser deg pris inkludert moms som er den prisen som vil stå på MinSide for boligkunden.

En tredje god nyhet for deg som administrerer tilvalg er at hvis du gjør endringer på pris og lignende på et prosjekt, kan du markere den aktuelle boligen og systemet vil ta med prisene opp til feltene for redigering. Dette skjer også hvis du har markert flere boliger og de har samme verdier fra før.

Les mer om hvordan du gjør det på våre hjelpesider.

Søk på sjekklistemaler

Når du skal finne igjen en sjekklistemal kan du nå søke på malen din i stedet for å lete etter den i lista. Samme søkefelt finner du også når du skal opprette en sjekkliste fra mal. Du kan også velge å filtrere kun på maler som er i bruk.

For mer informasjon kan du lese denne artikkelen på våre hjelpesider.