Enklere tilgang til sjekklister i et prosjekt

Gjør det enklere for deg selv og utførende ved å gjøre sjekklister tilgjengelig for hvert fag i et prosjekt. Leverandørene oppretter da sjekklisten ut i fra malen du selv har bygget opp.

  • Leverandøren kan opprette sjekklisten så mange ganger som ønskelig.
  • Leverandøren kan opprette avvik som blir knyttet til sjekklisten.
  • Sjekklisten knyttes automatisk til det prosjektet fagområdet hører til.
  • Du kan velge at leverandøren kan se og fortsette på lister som allerede er opprettet for det fagområdet.

Se for deg at du har utarbeidet en liste basert på TEK 17 som du kan dele med alle involverte i prosjektet. Da kan utførende bruke sjekklisten om og om igjen, og du sitter igjen med oversikten over utført arbeid.

Les hvordan du gjør det på vår hjelpeside for fagområde på sjekkliste her.