Færre språklige misforståelser gjennom samarbeid med Transifex gjør at vi hindrer dobbeltarbeid

Dårlig kommunikasjon er roten til mange misforståelser. Misforståelser… – i det ordet ligger det mye dobbeltarbeid! Legger du til fremmedspråk, blir de potensielle feilkildene enda større. Vi har løsningen for boligbransjen.

Kundedrevet språklig utvikling

Kjøkkenleverandøren HTH har lenge brukt APEX. De lurte på om vi kunne oversette APEX til portugisisk. En av montørene hadde det som morsmål, og HTH ville sikre presis kommunikasjon mellom alle parter.

Vi startet med engelsk, som vi allerede hadde brukt i kildekoden i flere år. Når engelsk var på plass, var det kort vei for å få APEX på portugisisk, latvisk, litauisk og polsk.

– APEX skal spare aktørene i boligbransjen for unødvendig dobbeltarbeid. Da var det naturlig for oss å ta tak i språklige utfordringer også, forteller Egil Hanger som er CTO i APEX.

Egil bygde koden for den første språkstyringen i APEX.

– Det er alltid svakheter ved å lage noe selv som går på siden av det du primært skal drive med. Når du jobber med oversettelse av tekst, kan du ikke ha samme tekststreng, som det heter, i samme oversettelse. Og på ett eller annet tidspunkt vil du komme borti den samme teksten.

Heller enn å bygge et bedre system for språk selv, tenkte Egil at noen andre måtte ha løst dette.

Transifex dukket opp.

Egil Hanger

Enda bedre språkstyring i Transifex

– Vi vurderte to andre leverandører i tillegg til Transifex, og kravet vårt var at det skulle være så nært brukeren som mulig, forteller Egil.

Valget falt altså på Transifex som er en åpen, skybasert tjenest for oversettelse og kan skilte med kunder som HubSpot, Trello, Atlassian og Soundcloud på kundelista.

– I Transifex foregår oversettelse ved maskinlæring fra Google. Fra APEX dytter vi inn en tekststreng, for eksempel “Hei, Egil”. Google gjør første oversettelse før et team hos Transifex, eller noen hos oss, kvalitetssikrer oversettelsen.

Egil fant en mangel hos Transifex.

– Da vi startet med å se på Transifex som løsning, oppdaget jeg at biblioteket ikke støttet alle våre behov. Jeg fant en løsning på det, og bidro til videreutvikling hos Transifex og løste utfordringen for flere enn oss.

Det er gøy å dele framskritt. Transifex har skrevet kundecase om APEX.

Hver språkstreng i APEX kan nå tagges med hvor de hører til, for eksempel under digitalt tilvalg. Det er også enkelt å legge til bilder som illustrerer hvordan teksten vil vises i systemet. De som oversetter vil da vite sammenhengen teksten skal stå i, noe som sikrer at vi styrer unna unødvendige misforståelser.

Skjermbilde av språk i APEX

Et nytt språk kan være tilgjengelig på én dag

Svensk og dansk er nå lagt til i APEX. Hva blir det neste? Vi kan bestille et nytt språk fra Transifex, og det vil det være tilgjengelig inne i APEX i løpet av en dag.

– Vi har fått med Transifex på å sende ut tekster til oversettelse hvert kvarter som er så nært  realtime som det er mulig å komme. Det er kult, avslutter Egil.

Les mer om språk i APEX eller kontakt oss for en demo av løsningen.