Heimdal IT AS endrer navn til APEX IT AS

Heimdal IT leverer i dag flere tjenester innen IT. Vi driver med salg, support, hosting av nettsider, utvikling og rådgivning. Men vårt største satsingsområde er å levere [APEX](https://apexapp.io) til byggebransjen i Norge. APEX tar seg av alt av saksbehandling (les: reklamasjoner, kundehenvendelser, arbeidsoppgaver etc) i byggeprosjekter. Både før, under og etter bygging.

Vi ønsker å ha spesielt fokus på APEX og mener det er naturlig at selskapet har samme navn som vårt hovedprodukt.

Endring av eierskap

Heimdal IT AS har vært 100% eid av Heimdal Gruppen. Daglig Leder i Heimdal IT AS og medeier i Heimdal Gruppen AS, Torkil Munkhaugen har nå overtatt aksjene i APEX IT AS.

– IT er en støttefunksjon i Heimdal Gruppen, og ikke et satsningsområde. Etter dialog har vi kommet frem til at det er naturlig at den av eierne som også er pådriver i IT selskapet får kjøpe aksjene og drive selskapet videre, sier Administrerende Direktør i Heimdal Gruppen AS, Steinar Nordrum.

Endringen påvirker ingen pågående forpliktelser som Heimdal IT AS har i dag.

Vi ser frem til å fortsette å bygge APEX videre og gleder oss over at flere og flere aktører i byggebransjen effektiviserer sine prosesser gjennom bruk av APEX.

Du kan følge oss på Facebook og på Twitter