Oppdatering på Portal

Nå har vi gjort det enklere for alle boligkundene som er registrert med flere enheter.

Stor saksliste

Om boligkundene er registrert med flere enn fire enheter hos samme utbygger, vil de nå få en knapp i menyen sin som heter “Saker”. Inne på “Saker” så vil boligkunden nå finne et filter som gjør at de kan se sakene per bolig. 

Bytt bruker

For boligkundene som er registrert med flere enheter på tvers av utbyggere, har vi nå lagt til en ny knapp som lar de bytte mellom brukerne sine.

Så lenge boligkunden er registrert med samme e-postadresse på alle sine brukere, får de opp “Bytt Bruker” knapp i menyen sin. 

Les mer om hvordan Bytt Bruker funksjonen fungerer på våre hjelpesider.

PS: Denne funksjonen fungerer også for admin brukere som er registrert med samme e-postadresse på boligkunde brukere.