Sjekkliste på befaring

Trenger du en huskeliste for hva som skal gjøres på de ulike befaringene? Da kan du legge til en sjekkliste på befaring!

Malen for sjekklisten utarbeider du på forhånd ved å lage en sjekklistemal for typen befaring du skal gå. Den kan du gjøre tilgjengelig for alle i ditt firma slik at du sikrer lik fremgangsmåte, uansett hvem som går befaringen. Se hvordan du oppretter en sjekklistemal her, og mal for sjekklistegrupper her.

Underveis i befaringen huker du av sjekklistepunktene etterhvert som de er utførte. Er det noe som ikke er i henhold til sjekklisten, kan du lage et avvik i selve sjekklisten.

Opprett saker på samme måte som før i befaringen, i tillegg til å krysse av sjekklisten. Både opprettede saker og sjekklisten vil være en del av befaringsprotokollen.

Les vår hjelpeside om hvordan du bruker befaring her.