Tid spart i tilvalgsprosessen

To gode nyheter for deg som er tilvalgsbehandler i APEX!

Leverandør på kategori

I en tilvalgsprosess er det ofte mange innvolverte og den som er tilvalgsbehandler må bruke mye tid på å samle sammen bilder, beskrivelser og priser på tilvalg fra sine leverandører.

Vi har nå gjort det mulig å gi leverandørene tilgang til en kategori i tilvalgsprosjektet, slik at de selv kan laste opp bilde, gi tilvalget navn og beskrivelse og sette sin pris. Du trenger kun å sette påslaget ditt og godkjenne tilvalget som er lagt inn. Du velger selv om du vil gi bort én eller flere kategorier, og du bestemmer tidsrommet for når leverandøren skal ha tilgang.

Les vår hjelpearikkel om hvordan du gjør der her.

NOBB-register

Som tilvalgsbehandler kan du nå benytte NOBB-registeret når du skal legge til tilvalg i APEX. Det betyr at når du oppretter tilvalg, kan du fylle inn NOBB-nummeret for produktet og ut i fra det hente navn, beskrivelse, bilde og FDV-dokumentasjon for tilvalget.

Les vår hjelpeartikkel for hvordan du bruker NOBB-nummer her.