Backe Trondheim: – APEX gir oss kontroll på alle avvik i våre byggeprosjekter

Backe Trondheim er totalentreprenør på flere store byggeprosjekter i Trondheimsregionen. Når mange aktører skal utføre mange oppgaver, er det viktig å ha full oversikt til enhver tid. Derfor bruker de samhandlingsverktøyet APEX.

– Vi bruker APEX i sluttfasen på prosjekter som Grilstad Park, Høvdingen og Ringve Park. Systemet gir en enkel og fullstendig oversikt over alle åpne avvik, og en logg med all historikk på avvikshåndtering.

Slik forklarer prosjekteringsleder i Backe Trondheim, Anne Berit Flo Halle, hvordan totalentreprenøren bruker APEX.

Skaper orden i store prosjekter

APEX er et verktøy som på intuitivt vis hjelper alle involverte å melde inn, delegere, håndtere og loggføre arbeidsoppgaver på byggeprosjektene sine.

Både byggherre, boligkjøpere og underentreprenører er innom, når Backe Trondheim bruker APEX til byggherrens forbefaring, intern forbefaring,
overtakelse og innmeldte reklamasjoner.

– Da får alle fortløpende oppdateringer på hva status er, slik at vi har kontroll på arbeidet og hvilke fagfelt som har ansvar for å gjøre hva, sier
Flo Halle.

Kan melde inn saker umiddelbart

Det er ikke bare totalentreprenør og byggherre som har nytte av APEX. Boligkjøperne må kunne melde inn avvik enkelt, og fagarbeiderne må vite hvilke oppgaver de skal utføre.

– Det er ikke alltid like enkelt for boligkjøpere å forklare avvikene når de melder dem inn, men i APEX kan de laste opp både bilder, dokumenter og tegninger istedenfor å skrive til oss. Det gjør jobben lettere for dem, men også for fagarbeiderne som skal utbedre avvikene, sier Flo Halle.

Boligkjøperne får umiddelbart varsling på e-post eller sms når et avvik de har meldt inn er tatt hånd om, slik at de alltid kjenner til siste nytt.

I APEX kan boligkjøperne laste opp bilder, dokumenter og tegninger istedenfor å skrive til oss. Det gjør jobben lettere for dem, men også for fagarbeiderne som skal utbedre avvikene.

 – Mindre arbeid når du er ute på oppdrag

Jobben er like enkel for fagarbeiderne, som bare tar med seg et nettbrett ut på oppdrag. APEX-appen gir dem nemlig en oversikt over alle oppgavene de skal utføre, i sanntid.

Når avviket er utbedret, kan fagarbeideren straks lukke saken i appen. Da slipper Backe Trondheim og boligkjøperen å vente på at dokumenter skal utfylles og oversendes før de får bekreftelsen.

– Dette gjør at arbeidet blir mer effektivt, både i sluttfasen og etter at prosjektet er overlevert. Vi slipper at fagarbeiderne glemmer noen oppgaver, siden de hele tiden ser hvilke avvik som ligger inne. Det gjør at systemet blir veldig enkelt å forholde seg til, avslutter Flo Halle.

Arbeidet blir mer effektivt, både i sluttfasen og etter at prosjektet er overlevert.

Les mere om noen av funksjonene i APEX her

Trenger din bedrift å få en bedre oversikt over arbeidsoppgaver, gjøremål, reklamasjoner eller kundehenvendelser? Ta kontakt med oss på 4000 46 48
eller kontakt@apexit.no.

APEX på ditt neste prosjekt?

Du kan være oppe på APEX allerede om en ukes tid, så enkelt er det å komme i gang.