Slik har Trym Bolig forenklet arbeidshverdagen

Mer effektiv kommunikasjon, bedre kontroll og dagsverk spart. For Trym Bolig ble verktøyet APEX starten på en ny hverdag. – Arbeidet går betydelig lettere nå, sier Terje Steen, daglig leder i Trym Bolig.

Den trønderske utbyggeren har en årstakt på rundt 150 enheter. Når det nærmer seg tid for overtakelse av boligene, skal avvik gjennomgås og rettes opp. I de større prosjektene kan det fort bli mange punkter.

– Selv om det ikke er mange avvik per enhet, blir det fort en lang liste når du inkluderer alt fra manglende vask til malingspuss, sier Steen.

Med APEX har Trym Bolig fått god kontroll over avvik og utbedringer. Les om oppgavehåndtering i APEX.

Slutt på Excel

Før de tok i bruk APEX, benyttet Trym Bolig Excel-ark hvor alle avvik i sluttproduktet ble listet opp. De ble håndtert fortløpende uten mulighet til å kommunisere direkte med boligkunden.

– Hvis vi hadde et prosjekt av en viss størrelse, ble det å håndtere alt dette i Excel-format en utfordring i seg selv, sier Steen.

I dag bruker de APEX til å strukturere informasjon og å følge opp kunder – både under og i etterkant av overtakelse.

– Dette er langt bedre når det kommer til å få lukket avvik og i tillegg kommunisere effektivt med sluttbrukeren, sier han.

En annen profesjonalitet

I dag er hele arbeidet med avvikshåndteringen langt mer strukturert. Trym Bolig har full historikk om hva som er blitt utført, og denne er også lett tilgjengelig for boligkunden.

– Dette har forenklet hverdagen betraktelig. Vi har spart et betydelig antall dagsverk siden vi tok i bruk APEX, sier Steen.

Han tror at andre involverte parter, både leverandører og sluttkunder, setter pris på den mer sømløse måten å utveksle informasjon på.

– Min oppfatning er at folk synes dette er enkelt å bruke, og det er en helt annen profesjonalitet rundt kommunikasjonen når det er lagt opp på denne måten. Det gir en kraftig forbedret brukeropplevelse for sluttkunden.

Større sikkerhet for boligkunden

Med en enklere håndtering kommer bedre kontroll. Det betyr også lavere risiko for glipper.

– Folka våre har langt større grad av kontroll i dag, både på lukkede og åpne avvik. Du kan fra dag til dag måle status, og det er enkelt å følge opp det som skal følges opp, forteller han.

Det gir også en større sikkerhet for boligkunden, som kanskje går og venter på at noe skal utbedres.

– Sitter du med en Excel-liste og skal lukke avvikene manuelt, er det større sjanse for at det skjer glipper. Kanskje skulle noe ha vært fulgt opp, eller noen skulle fått tilbakemelding. Med APEX er det enklere å henge på saken og sørge for at det går fort, sier Steen og avslutter:

– Det er rett og slett blitt en ny hverdag for folka.

APEX på ditt neste prosjekt?

Du kan være oppe på APEX allerede om en ukes tid, så enkelt er det å komme i gang.