Teknobyggs anleggsledere fikk med APEX plutselig mer tid til andre oppgaver

Før brukte bedriften flere ansatte til å få skrevet en befaringsrapport. Med APEX gjør Teknobygg seg ferdig på stedet, og de kan heller bruke spart tid på andre viktige oppgaver.

– Det sparer oss for et ledd arbeid. Før kladdet jeg ute, og så måtte en kollega renskrive notatene mine fra kontoret og sende ut e-poster til de ansvarlige underentreprenørene. Det tok veldig mye tid og ressurser, forteller en av flere anleggsledere i trondheimsbedriften Teknobygg, Jarle Eidsmo.

Med det digitale verktøyet APEX varsles entreprenører i byggeprosjekter om feil med en gang. Både håndverker som skal fikse feilen og boligkjøperen kan følge med og kommunisere i verktøyets app. Det sikrer rask og sikker håndtering.

Får tid til andre oppgaver

For en ansvarlig entreprenør som Teknobygg frigjør APEX mange timer som kan brukes på andre oppgaver. Kjekt når du arbeider med mange boligprosjekter samtidig. Og så slipper du å «plage» en allerede travel kollega.

– Det er en stor fordel at APEX frigjør kapasitet. Internbefaringer har jo nærmest bundet opp halve administrasjonen vår med saksbehandling. Nå slipper vi Excel og lister som oppdateres manuelt, fortsetter Eidsmo.

– Vi sikrer at oppfølgingen blir riktig for sluttbrukeren. Selv får vi mer tid til andre ting, som å følge opp byggeplasser, søknader og økonomi, forteller en annen anleggsleder i Teknobygg, Geir Berg.

Prosjektingeniør Simon Klevan i Teknobygg bruker APEX for å følge opp reklamasjonssaker. – Et bra verktøy for å holde kontakt med leverandører og kunder, sier Klevan. Her sammen med anleggslederne Geir Berg, til venstre, og Jarle Eidsmo.

Tidsbesparende med rask respons

I september ferdigstilte Teknobygg boligprosjektet Angelltrøtoppen i Trondheim sammen med utbygger Trym Bolig. Det var et av de første prosjektene der Teknobygg benyttet APEX.

Teknobygg noterte seg få feil og mangler ved de 43 boligene. Punkt som skulle utbedres, ble registrert på en iPad, og med et klikk sendt ut til den som var ansvarlig for å utføre jobben.

– Det hender at en jobb blir sendt til feil entreprenør. Med APEX får vi da raskt tilbakemelding fra entreprenøren som avviser jobben. Det er tidsbesparende og gjør at vi kan agere mye raskere – vi unngår at en glipp ikke blir oppdaget før lenge etterpå, sier Jarle Eidsmo.

Han viser til andre praktiske sider ved appen, som muligheten til å ta bilde av avvik og legge ved i saken.

Enkel å bruke

Teknobygg har om lag 150 ansatte, og mange av dem bruker APEX.

– Alle funksjonærene kan bruke verktøyet. Hvis en ansvarlig på et prosjekt er borte en dag, er det lett for andre å ta over. Det er en app som er enkel å skjønne, forteller Geir Berg.

Prosjektingeniør Simon Klevan er en av de ferskeste medarbeiderne i Teknobygg, og han jobber med å følge opp feil og mangler.

– Når det lyser grønt, er saken ferdigstilt. Står det et utropstegn ved en sak, er det en oppdatering i den. Dette er et bra verktøy for å holde kontakt med leverandører og kunder, sier Klevan.

– Til sist handler det om vårt renommé. Kunden skal føle seg ivaretatt, avslutter anleggsleder Geir Berg.

APEX: for utbygger, entreprenør og boligeier

I appen har du kontroll på 

  • Befaringer – Befaringsverktøy med fordeling av arbeidsoppgaver – helt uten etterarbeid
  • Overleveringer – Papirløs overlevering, ferdig signert protokoll på stedet – helt uten etterarbeid. En fullstendig overtakelsesforretning, og med eierskifte av målere rett fra systemet.
  • Oppgavehåndtering – Effektiv håndtering og fordeling av oppgaver, feil og mangler til riktig utførende. Full historikk og sporbarhet.
  • Digitalt tilvalg – Webshop tilgjengelig via MinSide, tilvalgene legges til som arbeidsoppgave og fordeles til riktig utførende. Fører til langt færre feilleveranser.
  • Kundehåndtering – APEX er alt som skal til for å kvitte seg med uendelige e-post-tråder, telefoner, Excel-ark og papirbunker – MinSide med alt på ett sted, fører til mer fornøyde boligkunder og medarbeidere.
  • Nyttige funksjoner – Digital signering dokument, salgsregistrering, masseutsendelse på e-post og sms, enkel rapportering Nye flerboliger SSB, byggemøter, mannskapsregistrering mm!

Tar reklamasjoner mye tid?
Ring oss for å høre hvordan APEX kan hjelpe deg.