Utbygger gikk fra e-poster, SMS-er og Post-it-lapper til full kontroll med APEX

Salvesen & Thams har hendene fulle med overlevering av boliger, og reklamasjons- og avvikshåndtering kan fort bli et tidkrevende kaos. Les hvordan det digitale verktøyet APEX hjelper dem å holde orden.

– Før skjedde kontakten med leverandører og entreprenører på mange ulike måter – det var e-poster, SMS-er og telefonsamtaler. Nå går alt gjennom APEX, sier driftsleder Arve Kristiansen i Salvesen & Thams Eiendom på Orkanger.

Driftsleder Arve Kristiansen i Salvesen & Thams Eiendom

Håndterer reklamasjoner

APEX hjelper aktører i byggebransjen blant annet med å lage befaringsrapport, overtakelsesprotokoll samt at verktøyet håndterer reklamasjon.

– Jeg har til og med lagt inn eldre boligprosjekter i APEX, da det er mye bedre å bruke, legger Kristiansen til.

Med mer enn 100 års historie har selskapet gått fra å bygge vannkraftverk og jernbane, til boliger som både kan leies og eies.

iPad ute – PC på kontoret

I dag har Salvesen & Thams flere bygg under oppbygging i sentrum av Orkanger. Prosjektet kalt Rømmetunet skal bli en helt ny bydel. Tidligere er blant annet et leilighetsbygg på Fannrem ferdigstilt samt Bankgården i Orkanger sentrum. Det var på sistnevnte prosjekt at Salvesen & Thams tok i bruk APEX for første gang.

– Vi har nå kjøpt en iPad som vi bruker når vi er ute, som vi registrerer med på stedet. Oppfølgingen ellers gjør vi på PC-en fra kontoret. Vi bruker for eksempel APEX på ettårsbefaringer og til avvikshåndtering, sier Kristiansen.

Enklere saksbehandling

Driftslederen opplever at jobben har blitt effektivisert og enklere. Han kan nå følge med på hvor langt entreprenøren har kommet på de ulike oppgavene i byggeprosjektene. Kristiansen prøver stadig å få flere underentreprenører til å ta i bruk APEX.

– Så lenge du har en en e-postadresse og ikke er redd for å bruke data, så kan alle henge seg på. Du har kjempekontroll, og det er et logisk og enkelt verktøy å bruke.

Til sjuende og sist kommer den praktiske måten å jobbe på boligkjøperen til gode. Fornøyde kunder har de kjent verdien av i Orkanger i over 100 år. – Det er mye mindre sjanse for at vi «misser» en sak når vi ikke bruker Post-it-lapper, e-poster eller tekstmeldinger, som fort kan bli borte i et virrvarr. Nå ligger alt i APEX. Vi er veldig fornøyde, og synes programmet er kjempebra.

APEX: for utbygger, entreprenør og boligeier

I appen har du kontroll på 

  • Befaringer – Befaringsverktøy med fordeling av arbeidsoppgaver – helt uten etterarbeid
  • Overleveringer – Papirløs overlevering, ferdig signert protokoll på stedet – helt uten etterarbeid. En fullstendig overtakelsesforretning, og med eierskifte av målere rett fra systemet.
  • Oppgavehåndtering – Effektiv håndtering og fordeling av oppgaver, feil og mangler til riktig utførende. Full historikk og sporbarhet.
  • Digitalt tilvalg – Webshop tilgjengelig via MinSide, tilvalgene legges til som arbeidsoppgave og fordeles til riktig utførende. Fører til langt færre feilleveranser.
  • Kundehåndtering – APEX er alt som skal til for å kvitte seg med uendelige e-post-tråder, telefoner, Excel-ark og papirbunker – MinSide med alt på ett sted, fører til mer fornøyde boligkunder og medarbeidere.
  • Nyttige funksjoner – Digital signering dokument, salgsregistrering, masseutsendelse på e-post og sms, enkel rapportering Nye flerboliger SSB, byggemøter, mannskapsregistrering mm!

Tar reklamasjoner mye tid?
Ring oss for å høre hvordan APEX kan hjelpe deg.