Utbygger gikk fra e-poster, SMS-er og Post-it-lapper til full kontroll med APEX

Salvesen & Thams har hendene fulle med overlevering av boliger, og reklamasjons- og avvikshåndtering kan fort bli et tidkrevende kaos. Les hvordan det digitale verktøyet APEX hjelper dem å holde orden.

– Før skjedde kontakten med leverandører og entreprenører på mange ulike måter – det var e-poster, SMS-er og telefonsamtaler. Nå går alt gjennom APEX, sier driftsleder Arve Kristiansen i Salvesen & Thams Eiendom på Orkanger.

Driftsleder Arve Kristiansen i Salvesen & Thams Eiendom

Håndterer reklamasjoner

APEX hjelper aktører i byggebransjen blant annet med å lage befaringsrapport, overtakelsesprotokoll samt at verktøyet håndterer reklamasjon.

– Jeg har til og med lagt inn eldre boligprosjekter i APEX, da det er mye bedre å bruke, legger Kristiansen til.

Med mer enn 100 års historie har selskapet gått fra å bygge vannkraftverk og jernbane, til boliger som både kan leies og eies.

iPad ute – PC på kontoret

I dag har Salvesen & Thams flere bygg under oppbygging i sentrum av Orkanger. Prosjektet kalt Rømmetunet skal bli en helt ny bydel. Tidligere er blant annet et leilighetsbygg på Fannrem ferdigstilt samt Bankgården i Orkanger sentrum. Det var på sistnevnte prosjekt at Salvesen & Thams tok i bruk APEX for første gang.

– Vi har nå kjøpt en iPad som vi bruker når vi er ute, som vi registrerer med på stedet. Oppfølgingen ellers gjør vi på PC-en fra kontoret. Vi bruker for eksempel APEX på ettårsbefaringer og til avvikshåndtering, sier Kristiansen.

Enklere saksbehandling

Driftslederen opplever at jobben har blitt effektivisert og enklere. Han kan nå følge med på hvor langt entreprenøren har kommet på de ulike oppgavene i byggeprosjektene. Kristiansen prøver stadig å få flere underentreprenører til å ta i bruk APEX.

– Så lenge du har en en e-postadresse og ikke er redd for å bruke data, så kan alle henge seg på. Du har kjempekontroll, og det er et logisk og enkelt verktøy å bruke.

Til sjuende og sist kommer den praktiske måten å jobbe på boligkjøperen til gode. Fornøyde kunder har de kjent verdien av i Orkanger i over 100 år. – Det er mye mindre sjanse for at vi «misser» en sak når vi ikke bruker Post-it-lapper, e-poster eller tekstmeldinger, som fort kan bli borte i et virrvarr. Nå ligger alt i APEX. Vi er veldig fornøyde, og synes programmet er kjempebra.

Fornøyde utbyggere, entreprenører og boligeiere – med APEX

  • Befaringer – Befaringsverktøy med fordeling av arbeidsoppgaver, helt uten etterarbeid
  • Overleveringer – Papirløs overlevering, ferdig signert protokoll og overtakelsesforretning på stedet, helt uten etterarbeid
  • Oppgavehåndtering og arbeidslister – Effektiv håndtering og fordeling av oppgaver, feil og mangler til riktig utførende. Full historikk og sporbarhet
  • Digitalt tilvalg og kundehåndtering – Webshop tilgjengelig via MinSide, tilvalgene legges til som arbeidsoppgave og fordeles til riktig utførende
  • Rapportering – Få status på antall solgte boliger og send rapport rett til SSB nye flerboliger
  • Sakslogg – se tidligere avvik og reklamasjoner

Psst! Nevnte vi digital signering, masseutsendelse på e-post eller sms og mannskapsregistrering?

Det viktigste: Med APEX sparer du tid og unngår unødvendig dobbeltarbeid.

Vil du vite mer om APEX?