PDF av sjekkliste

Flere som synes det er tilfredstillende å krysse av alle punkter i en sjekkliste? Den funksjonen er allerede godt dekt i APEX, men vi tenker at når jobben er gjort, er det greit å få jobben dokumentert! Derfor har vi lagt til rette for at du kan få den ferdige listen som en PDF, både med og uten avvik.

Det du trenger å gjøre er å opprette en sjekkliste og fullføre sjekklistepunktene.

  • En PDF generes når alle sjekklistepunkt er krysset av.
  • En egen PDF genereres når alle avvik er fullførte.
  • Du kan når som helst generere en PDF etter ditt eget ønske.
  • Sjekklisten kan komme fra befaring, sak eller være en enkel sjekkliste – det har ikke noe å si.

Fyll ut sjekklister i fleng – så kan du la APEX ta seg av dokumentasjonen!

Les hjelpesiden vår om hvordan du gjør det her.