Oppgavehåndtering

Oppgavehåndteringen i APEX gir deg en sømløs flyt i både noteringen, utføringen og godkjennelsen av saker og oppgaver i forbindelse med nybygg-salg. Det gjør at papirmengden blir mindre, og du slipper å lete etter viktige dokumenter.

Når du som utbygger skal opprette en sak for oppgavehåndtering, veiledes du gjennom et fastsatt saksskjema. Dette hjelper deg med å huske viktige detaljer som er lett å glemme når oppgavene må skrives på papir eller håndteres administrativt.

Når du som leverandør får tildelt en sak i APEX kan du velge å godta eller avslå saken.

Tidsfrister settes på leverandørene i oppgavehåndteringen

Saksbehandlere kan sette tidsfrister til sine leverandører for når en oppgave skal ferdigstilles.

Send meldinger rett fra APEX

I oppgavehåndteringen kan du sende meldinger på e-post eller SMS til leverandør eller kunde innenfor en enkelt oppgave. Du har også tilgang på fullstendig sakslogg over sendte beskjeder og deloppgaver som er utført underveis.

Mer lønnsomme boligprosjekter med APEX

I APEX får du mer enn sømløse oppgavehåndteringer. Når du bruker verktøyet i dine boligprosjekter, sparer du tid. For så enkelt må det være. Prosessene er trinnvise, du opplever færre avvik, dialogen vil flyte bedre og du får digitalisert papirarbeidet. Dermed blir det mindre prakk og hodebry.

✔️ Befaring og overlevering ferdig på stedet
✔️ Digitalt tilvalg og kundehåndtering
✔️ Rapportering rett til SSB for nye flerboliger
✔️ Oppgavedelegering, arbeidslister og sakslogg

Pris følger antall boliger, ikke antall underentreprenører og mennesker inn i APEX. For det må også smake mer enn det koster.

Løsningen vår er utviklet av og for bransjen.

Vil du vite mer?