RUH-Skjema

Styr unna dobbeltarbeidet. RUH i APEX samler alle aktører, underentreprenører og fagfelt i ett felles system.

Felles RUH-rapportering for hele boligprosjektet

Alvorlige feil har ofte sammenheng med mindre alvorlige hendelser. Derfor er systematisk registrering og behandling av avviksmeldinger helt grunnleggende i arbeidet med god kvalitetssikring.

I APEX finner du en RUH-rapport som jobber smart.


Fra innmelding…

1.

RUH er enkel og lavterskel å melde, med intuitivt skjema på mobil, nettbrett, eller desktop.

2.

Skjemaet er lett å finne, ved å klikke på en lenke eller scanne en QR-kode som henges opp på byggeplassen.

3.

Det er fort gjort å laste opp bilder.

4.

Rapporten er kun synlig for utvalgte behandlere og brukere med administratortilgang.

5.

Når en avviksmelding først er rapportert så kan den ikke slettes.

Slik ser det ut på mobil

RUH-skjemaet er intuitivt å bruke og enkelt å sende inn.

… Til behandling

6.

Innmeldte hendelser kan sorteres etter type.

7.

Admin velger hvem som er ansvarlig for å velge- og utføre tiltak.

8.

Du kan føre både umiddelbare tiltak og forebyggende tiltak.

9.

Tiltakene får egne statusmeldinger – og sorteres deretter.

Behandlingen er klar når “tiltaket” merkes som grønn av ansvarlig utførende.


Vil du vite mer?