Oversikt over RUH

Når RUH-skjema blir meldt inn i APEX lager vi en samlerapport for deg. Her kan du se en oversikt over antall innmeldte hendelser, hvilke type hendelser og antall tiltak for hvert prosjekt.

Det fungerer slik at at RUH-behandler kan se rapport over de prosjektene han eller hun er tildelt, samt at admin i bedriften kan se rapport for alle prosjekter i firmaet.

Tanken er at man skal kunne lære noe av det som bli meldt inn. Finnes det gjentagende hendelser som er like, er det enkelt å holde oversikt og sette inn tiltak på riktig sted.