Rapport om uønsket hendelse

Finner du rot på byggeplassen? Eller enda verre, har det skjedd et uhell på byggeplassen? Da kan du enkelt sende inn et RUH-skjema, eller rapport om uønsket hendelse, i APEX!

Uønskede hendelser kan dessverre skje på en byggeplass. For å forebygge slike hendelser må det være lavterskel å melde i fra. Når det først er meldt i fra er det enkelt å behandle og holde oversikt over innmeldte saker i APEX. Tiltak opprettes og loggføres, slik at man har dokumentasjonen på det rene.

Måten vi har løst det på er at hvem som helst på byggeplassen kan scanne en QR-kode for å sende inn en skjema om uønsket hendelse. Inne på prosjektet ditt kan du administrere hvem som skal ha rollen som RUH-behandler, samt hente en unik QR-kode for hvert prosjekt.