– Historikken i APEX gir oss et konkurransefortrinn som eiendomsutvikler og byggeplanlegger

På større boligprosjekter skjer utbyggingen i faser, ofte over lengre tid. Når tiden går, skjer det også en utvikling i teknologi, måter å gjennomføre leveranser på og folk byttes ut. APEX gir innsikt i fortidens valg, og det er mye lærdom i denne statistikken, mener Rudi Solli Pedersen, daglig leder i Trh Utvikling.

Trh Utvikling er en uavhengig prosjekt- og eiendomsutvikler som har hatt bygge- og prosjekteringsledelse for byggetrinn fem til åtte for Hommelvik Sjøside. Hommelvik Sjøside er en perle av et boligfelt ved fjorden mellom Trondheim og Stjørdal.

Person går mot fjorden mellom to leilighetsbygninger på Hommelvik Sjøside

Historikken i APEX forebygger avvik og følgefeil

De to første byggetrinnene på Hommelvik Sjøside ble laget på “gamlemåten” og bygd på tomta. De resterende seks trinnene er modulbygd. En enklere byggemåte er likevel ikke en garanti for å unngå avvik.
– I APEX har vi som prosjektleder god oversikt over innmeldte saker om avvik. Det er alltid noen som må lukke avviket ved å fikse saken, om det er malingsflikk eller en skade på et kjøkken. Vi kan overvåke prosessen, og følge med på at aktørene som skal håndtere avviket gjør noe med det. Når alt er klart, får også sluttkunden beskjed i APEX, forteller Rudi.

Rudi mener at det er lettere å unngå avvik på de neste byggetrinnene i et stort boligprosjekt hvis man ser hva som har vært avvik tidligere;

– Med informasjon om tidligere avvik tilgjengelig, får vi oversikt over mulig gjentakende avvik, slik at vi kan være proaktive og forebygge at det samme ikke skjer igjen.

Fra venstre: Daglig leder i Trh Utvikling AS, Rudi Solli Pedersen, kundekoordinator hos Trh Utvikling, Grete Myrvang, og Oddstein Rygg, daglig leder i Hommelvik Sjøside Bolig AS.
Fra venstre: Daglig leder i Trh Utvikling AS, Rudi Solli Pedersen, kundekoordinator hos Trh Utvikling, Grete Myrvang, og Oddstein Rygg, daglig leder i Hommelvik Sjøside Bolig AS.

Statistikk på avvik gjør det er mulig å få oversikt over om det er noen fagfelt må korrigeres, eller om det er en systemfeil som gjentar seg.

Kutter kveldsarbeidet for befaringer og overtakelser

Trh Utvikling bruker nesten ikke papir. Med APEX får de gjort det de skal gjøre i løpet av arbeidsdagen. Før da de jobbet på “gammelmåten” med skjema, kontrakter og protokoller, førte det ofte til kveldsarbeid for de som hadde ansvaret for overtakelse og befaring. Rudi utdyper:

– Da vi ikke brukte APEX, brukte vi like mye tid på kveldstid som på dagtid. Alle mangellister skulle renskrives og sendes ut til hver involverte part. Papir skulle skannes, og permer skulle oppdateres. Det trenger vi ikke tenke på lenger, og det sørger for lavere skuldre og gode prosesser med kundene.

Leilighetsbygning på Hommelvik Sjøside

Kan APEX kutte dobbeltarbeid og forebygge avvik for deg?

Trh Utvikling bruker APEX på flere boligprosjekter. I løsningen håndterer de oppgaver, digitale tilvalg, befaringer og overleveringer.

Vegetasjon ved fjorden