APEX forenkler arbeidsprosessene for alle involverte

Når mange aktører skal utføre like mange oppgaver, er det viktig å ha full oversikt til enhver tid. Dette er også grunnen til at en rekke kjente entreprenører og utbyggere, håndverkere og underentreprenører bruker samhandlingsverktøyet APEX.

APEX er et verktøy som på intuitivt vis hjelper alle involverte å melde inn, delegere, håndtere og loggføre arbeidsoppgaver på byggeprosjektene sine. Systemet gir en enkel og fullstendig oversikt over alt fra saks- og ordrehåndtering og reklamasjon- og avvikshåndtering, via befaringsrapporter og overleveringsprotokoller, til sakslogg, rapportering og kundesider.

På den måten får alle involverte fortløpende oppdateringer på hva status er, og med det full kontroll på arbeidsoppgavene.

Dette hjelper APEX deg med i de forskjellige fasene i et byggeprosjekt:

 • Nyttige funksjoner

  Digital signering dokument, salgsregistrering, masseutsendelse på e-post og sms, enkel rapportering Nye flerboliger SSB, byggemøter, mannskapsregistrering mm!

 • Befaringer

  Befaringsverktøy med fordeling av arbeidsoppgaver – helt uten etterarbeid.

  Mer om befaringer »

 • Oppgavehåndtering

  Effektiv håndtering og fordeling av oppgaver, feil og mangler til riktig utførende. Full historikk og sporbarhet.

  Mer om oppgavehåndtering »

 • Digitalt tilvalg

  Webshop tilgjengelig via MinSide, tilvalgene legges til som arbeidsoppgave og fordeles til riktig utførende. Fører til langt færre feilleveranser.

  Mer om digitalt tilvalg »

 • Overleveringer

  Papirløs overlevering, ferdig signert protokoll på stedet – helt uten etterarbeid. En fullstendig overtakelsesforretning, og med eierskifte av målere rett fra systemet.

  Mer om overleveringer »

 • Kundehåndtering

  APEX er alt som skal til for å kvitte seg med uendelige e-post-tråder, telefoner, Excel-ark og papirbunker – MinSide med alt på ett sted, fører til mer fornøyde boligkunder og medarbeidere.

Nyttige funksjoner

Digital signering dokument, salgsregistrering, masseutsendelse på e-post og sms, enkel rapportering Nye flerboliger SSB, byggemøter, mannskapsregistrering mm!

APEX for saks- og ordrehåndtering

Saksbehandlingen er selve kjernen i APEX. Vi har gjort det mulig å legge til alt av relevant informasjon på hver sak, slik at du enklere får en oversikt over hva saken gjelder og hvor den er. Det er også mulig å enkelt laste opp et bilde eller en annen fil for bedre visualisering og beskrivelse.

Apex for reklamasjon- og avvikshåndtering

En reklamasjon eller et avvik i en ny bolig involverer som regel flere parter – kunden, som eier boligen og har meldt inn saken, utbyggeren, som er kontraktspart til kunden, samt en eller flere entreprenører/utførende. APEX knytter alle disse rollene sammen, slik at de enkelt kan kommunisere og holde seg oppdatert.

Apex for befaringsrapporter og overlevering

Nå trenger du kun å ta med deg nettbrettet og nøkkelknippet når du skal overlevere boliger. Hele overtakelsesprotokollen ligger nemlig i APEX. Appen leder deg og boligkjøperen gjennom protokollen steg for steg – fra å sjekke sakene fra tidligere befaringer, til å lese av målere. Den ferdige protokollen blir lagret i APEX, og eierskifte på ulike målere sendes til riktige instanser.

Apex for sakslogg, rapportering og kundesider

Hver gang en oppgave, et dokument eller en kommentar blir lagt inn i APEX, lagres det i saksloggen. All informasjon er samlet på ett sted – alltid oppdatert og tilgjengelig for både entreprenør, håndverker og boligeier.

Ønsker du en demo, eller vil vite mer om APEX?

Ta kontakt med oss